NL FR EN RU SQ

ERELOON

Tijdens een eerste consultatie worden meteen correcte afspraken gemaakt over de begroting van het ereloon. In functie van de aard van het dossier wordt hiervoor een vast uurtarief dan wel een forfaitair bedrag afgesproken. Andere parameters die de vergoeding kunnen beïnvloeden zijn de complexiteit en/of de hoogdringendheid van het dossier, de specialisatie en ervaring van de dossierbehandelaar en/of het gunstig resultaat.

Desgevallend kan een beroep worden gedaan op de rechtsbijstand op basis van een verzekeringspolis (bijv. familiale verzekering of motorrijtuigenverzekering).
Wij onderzoeken voor u of de verzekeringsmaatschappij de vrije keuze van een raadsman voorziet.

Wij informeren u eveneens indien u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Volgende kosten worden steeds in aanmerking genomen:

De diensten worden periodiek gefactureerd onder de vorm van provisionele- en eindfacturen.

Facturen dienen betaald op rekeningnummer ING BE41 630 1708800 10 – BIC BBRUBEBB.

Voor een eerste mondeling advies wordt in beginsel geen ereloon aangerekend.